fredag 18 maj 2012

Brev skrivet av Petrus Steuchius till Karl XI daterat 2 juli år 1665Renskriven text:


Stoormerestigta konüng, allernådigsta prins och furste.

Eders kongl Maij. Supplicerar jagh i allsomfürste undradoningsbror, att, emedan jagh nyligen hafuter i afanangord, det den kungl.h. ijunast ord nådha, som min sal. Broder Christian Steuch, fordom provincial skrijfare öfver Åbo Lähn, gafutan vruntast mads freijgord å utård sal. Fadren grummen hläfter gården i Spete by, Leerboo sochn och Uppånda Härad i Södrumanland, gerfistoo nu expizerat
Store kungl. Maij. Allernådigste ertagande. Tänkia på migh, som nu son sundom lydd forfeston lasut i Bud församling, ord på indrilla säldast nigon ansökning good. E. kungl. Maij. Givedt hitsom mods ordinarie löhnen låtfall migh benöja, ord migh på Br. Grumman vads kungl. Frälse frijgart utså min ord min gustrob lytglydd, som nu för efter irten lång storm blifasten, allernådigst brunådsa, så som susar under uti utsi alt utidrägtfall guudr utåna futusudan låtsa. Sådan Carol. kungl. Maij. Allernådigste bruägnagart utunder jul utist möjteligen behövandes, gutar om vägd ord genom uti mina boonor Stredyr Pre Amidia, sum vägs olörgt der lite utså att underdånigaste skyldigt ord politlig ähr. Eders Kongl. Maij. Färgd gör medh under Budd ibub förstod nådiga sägn till allskönt hvaglig ufälgång utsi största underdånigshet troligast befalles. Ord förblifuer alltidd

E. K. Maij.
Underdånigste
Och
Enagförpliktiga
Undersåte

Petrus Steuchius
Hsan suprointrendrus

Hernösand den 2 juli 1665

(Petrus Steuchius fader till Mattias Steuchius hvilkens barn adlades Steuch. (Inskrivet betydligt senare.))

Superintend. P. Steuch. Suppluation om Gammuort Stätargården i Södermanland
Insin: 13 juli 1665
Resolv. 13 febr. 1665

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar